Gud är större än Trump

 

Som många andra funderar jag över det faktum att Donald Trump kommer att bli USA näste president och det är inte utan att man grubblar över hur det kommer att bli och hur världen kommer att påverkas av det. I mina funderingar kom jag att tänka på ledare i Bibeln. Farao var förmodligen en hårdför man som styrde sitt land med järnhand. Han var ingen rättfärdig man i Guds ögon utan tillbad sina egna gudar. Ändå blev han den som lyfte fram Josef och satte honom på en hög position. Ja han blev ju faktiskt landets näringsminister och utförde sitt uppdrag med den bravuren. Tack vare att Farao satte in Josef på rätt position blev inte bara Guds eget folk utan faktiskt hela världen räddad från den svält och torka som varade i sju hela år.

En senare regerande farao var heller ingen rättfärdig eller god ledare för sitt land. När det hebreiska folket som arbetade som slavar för honom i Egypten började bli för många och för mäktiga, fick han för sig att kasta alla deras spädbarn av manligt kön i Nilen. Han visade bevis på ondska i dess rätta bemärkelse. Men samme farao lät Mose överleva och han blev till och med uppfostrad och utbildad i hans palats. Utan att veta om det gick farao Guds ärenden i den bemärkelsen att han inte bara lät Mose leva utan gav den man som skulle befria hebréerna från slaveriet i Egypten en bra grund att stå på för sitt kommande uppdrag.

På samma sätt använde Gud den persiske kungen Koresh (eller Kyros II som han också kallas). Han bad inte till Israels Gud och han brydde sig inte om att söka lyssna till universums skapare. Likväl använde Gud denne man för att fullfölja den plan som han hade för Israels folk. Det står i första kapitlet i Esra bok att Gud påverkade kung Koresh så att han uppmanade alla judar som faktiskt var fångar i hans rike att gå tillbaka till Jerusalem för att bygga upp templet som hade blivit nerbränt av babylonierna. Är inte detta ganska märkligt. En kung som inte har någon koppling alls till Israels Gud eller som var det minsta intresserad av deras religion ber dem bygga upp platsen där Guds härlighet hade varit som starkaste. Platsen som hade betytt allt för Israels folk, som var deras samlande symbol. Detta var samma tempel som Jesus skulle komma att stå och predika i omkring 500 år senare (då utbyggt av Herodes).

Jag skulle kunna fortsätta och berätta om hur kung Nebukadnessar lyfte fram Daniel och hans vänner eller om kung Ahasveros som valde just Ester till drottning. Jag skulle kunna berätta om kung Artasastas som lät Nehemja gå tillbaka till Jerusalem för att bygga upp stadsmuren. Kungar som förmodligen i grunden var rent ondskefulla och inte alls trodde på Israels Gud men som ändå fick spela avgörande roller i Israels historia, så till den grad att det i vissa fall handlade om skillnaden mellan liv och död.

Precis som Gud ledde vilsna statshuvuden på Bibelns tid så kan han göra det idag. Gud kan använda vem han vill och han kan påverka vem han vill. Vi kan förfasa oss över att Donald Trump har kommit till makten och över hur han agerar och uttrycker sig men vår uppgift är att be för honom, eftersom Gud uppmanar oss att be för överheten och människor i ledande position. När vi ber så agerar Gud. När vi ber så påverkar han den vi ber för. Och grejen är den att Gud älskar Trump lika mycket som han älskar dig och mig. Han älskar inte alltid våra handlingar men han älskar oss som människor.

Gud har inte trillat av sin tron och han har inte tappat sin makt bara för att Donald Trump kommer att bli USAs näste president. Gud har fortfarande kontrollen.

powerforpurpose.blogg.se

Livet med Gud är ett äventyr som du inte får missa. Vi är skapade till att leva i gemenskap med honom som hela tiden gör nya vägar och ger nya uppdrag. Och kom ihåg: Don't look back. You're not going that direction.

RSS 2.0